Čo je to domáca vodáreň

 • Domáca vodáreň je určená na zásobovanie domu či chaty vodou
 • je možné ju využívať aj na zavlažovanie, treba však dodržať určité zásady:
  • dôležité je dodržať, aby čerpadlo nebolo v krátkych intervaloch zapínané a vypínané tlakovým spínačom (hrozí predčasné opotrebovanie čerpadla, alebo až jeho poškodenie vinou užívateľa!)
  • každý výrobca elektromotorov predpisuje max. 20 zopnutí elektromotora za hodinu !!!

Vodáreň - častiVodáreň sa skladá z týchto častí:

 • čerpadla (1) ( samonasávacie, ponorné, na objednávku aj iné)
 • automatiky (2) s príslušenstvom (tlakový spínač, tvarovka, manometer, el. pripojenie, flexibilná hadica)
 • tlakovej nádrže vody (3) rôzneho objemu (horizontálna, alebo vertikálna) s gumovým vakom alebo bez neho (staršie verzie)

Aký je princíp vodárne, aký je význam nádrže a jej veľkosť ?

 • Čerpadlo (na vodárni) dodáva do rozvodu vody určitý prietok vody, pod určitým tlakom
 • Hodnoty prietoku a tlaku sú dané hydraulickými (konštrukčnými) možnosťami čerpadla. Prestavením tlakového spínača, ani väčšou nádržou ich nevylepšíte
 • V čase, keď je čerpadlo vypnuté, tlačí vodu z nádrže do rozvodu predfúkaný protitlak, ktorý je v priestore medzi gumovým vakom a plášťom nádrže (u starších jednopriestorových pozinkovaných nadrží je vzduch priamo v nádrži v styku s vodou)
 • predfúkaný protitlak vždy je nižší, ako tlak z čerpadla a preto dodáva do rozvodu aj nižší prietok
 • Preto je pre vodáreň typické kolísanie prietoku aj tlaku vody (zamedzí tomu inštalácia regulátora vody, ale pozor – treba mať z čoho regulovať, treba zakúpiť vyššie tlaky vodárne)
 • Toto kolísanie je predovšetkým nepríjemné pri ohrievačoch vody, obzvlášť prietokových, kde spôsobuje kolísanie teploty vody, čo je napr. pri sprchovaní veľmi nepríjemné
 • Predfúkaný protitlak má predpísanú hodnotu (0,2 bar=20 kPa pod spodnú zapínaciu hodnotu tlakového spínača) a musí sa pravidelne kontrolovať a dofúkať (pozri Ako a kedy dofúkavať nádrž)
 • Pre vodáreň je ideálne, aby tlakový spínač často nevypínal a zapínal vodáreň v krátkom časovom slede, ale dodával vodu čerpadlom bez prerušovania. Preto nie je dobré trvale predimenzovať výkon vodárne, ale ani poddimenzovať
 • Samonasávacie čerpadlá majú obvykle nižší tlak aj prietok, ale sú lacnejšie až o tretinu, ponorné čerpadlá do vŕtaných a kopaných studní majú však vyššie úžitkové hodnoty (vyšší komfort: tlak, prietok, nie je počuť hluk, odpadajú možné problémy so sacím potrubím, majú iba výtlačné ...), ale sú o niečo drahšie
 • U oboch typoch sa používa rovnaký systém s nádržou a tlakovým spínačom
 • U samonasávacích čerpadiel je najdôležitejšie dôsledne a správne vykonať inštaláciu sacieho potrubia (pozri Zásady inštalácie sacieho potrubia samonasávacích čerpadiel)
 • Veľkosť nádrže ovplyvňuje intenzitu spínania, dnes sú s modernými čerpadlami najpredávanejšie vodárne so 60 alebo 80 litrovou nádržou (pozri Veľkosť nádrže a jej predfúkavanie)
 • Ak je väčšia vzdialenosť studne od pivnice (nad 3 m a vždy pri neistej kvalite, spádovaniu a dimenzie sacieho potrubia!) odporúča sa u samonasávacích čerpadiel rozdelenie čerpadla od nádrže, pričom čerpadlo môže byť umiestnené čo najbližšie pri studni (napr. v šachte) a nádrž spolu s tlakovým spínačom v dome (napr. pivnici). Výhody: odpadnú problémy so spádovaním a dimenziami sacieho potrubia, uľahčené dofúkavanie nádrže priamo v dome a zabránenie predčasnému hrdzaveniu. POZOR! tlakový spínač vždy musí byť pri nádrži !


Ako si správne vybrať domácu vodáreň?