Vodáreň a zavlažovanie

záhrady, trávnikov a pod.

 • Domáca vodáreň je určená na zásobovanie domu či chaty vodou
 • Je ju možné využívať aj na zavlažovanie, treba však dodržať určité zásady:
  • Dôležité je dodržať, aby čerpadlo nebolo v krátkych intervaloch zapínané a vypínané tlakovým spínačom (hrozí predčasné opotrebovanie čerpadla, alebo až jeho poškodenie vinou užívateľa!)
  • každý výrobca elektromotorov predpisuje max. 20 zopnutí elektromotora za hodinu !!!

Využite naše rady:

AK CHCEME VYUŽÍVAŤ VODÁREŇ AJ NA ZÁSOBOVANIE DOMU VODOU, AJ  ZÁROVEŇ ZAVLAŽOVAŤ:

 1. zabezpečte dostatočný odtok vody z vodárne (napr. 3/4“ alebo 1“ záhradnou hadicou a použiť viacej zavlažovacích rozstrekovačov) tak, aby čerpadlo vodárne nebolo vypínané, ale pracovalo bez prestávky
 2. ak sa nedá inak (ak používate postrekovače s malým prietokom vody a máte výkonnú vodáreň), tak jednoducho použite ešte jednu hadicu, alebo otvorte niekde v rozvode ventil a vypúšťajte časť vody napr. do potoka, alebo pod stromy, dôležité je, aby nezopínalo tlakový spínač na vodárni (nedostatočným odtokom vody z vodárne) !
 3. pre použité typy kvalitných čerpadiel je ideálne, keď pracujú dlhší čas bez prerušenia, u väčšiny môžu aj nepretržite, častým vypínaním a zapínaním sa rýchlejšie opotrebujú a samozrejme je vyše 2 krát vyššia spotreba el. energie záberovým prúdom pri rozbehu čerpadla

AK CHCEME LEN ZAVLAŽOVAŤ:

 1. vodáreňak chcete použiť vodáreň len na zavlažovanie a chcete aby sa čerpadlo automaticky pri uzatvorení výtokového ventilu vyplo, tak nie je potrebné inštalovať vodáreň s nádržou (odpadá veľa problémov!)
 2. na čerpadlo treba nainštalovať automatické elektronické zariadenie (tzv. automatická vodáreň) napr. EASYPRESS, PRESFLO, BRIO 2000
 3. Elektronický spínač necykluje v nastavených tlakoch ako mechanický, stále je spustené čerpadlo a po zastavení prietoku vody s časovým oneskorením ešte asi 10-12 sekúnd vytvára tlak v rozvode vody a potom vypne (u typu BRIO) , alebo u EASYPRESSU alebo PRESFLO sleduje prietok vody a vypína pri malom prietoku vody (obvykle cca 2 litre/min.)
 4. používanie uvedených elektronických zariadení je určené pre odstredivé čerpadlá, nie je vhodné ich používať pre čerpadlá vretenové, lopatkové (SVA), periferálne atď.


Ako si správne vybrať domácu vodáreň?