play_circle_outline produktové videá
mark_email_unread ebara@ebara.sk

Ebara - japonské čerpadlá

import_contacts

Nádrž na vodárni

Veľkosť tlakovej nádrže a jej predfúkanie

 • Domáce vodárne sú vybavené modernými tlakovými nádobami s vakom z potravinárskej gumy, pri ktorých voda neprichádza do styku s kovovým plášťom nádrže (hygienické hľadisko, nižšia náročnosť na údržbu)
 • Štandardne dodávané nádrže majú objem 24, 35, 50, 60, 80 a 100 litrov, na objednávku možno použiť nádrže s objemom 150, 200 a 500 litrov. Objem nádrže na Vašej vodárni zvoľte podľa predpokladanej spotreby, automatický chod vodárne zabezpečí aj u menšej nádrže dostatok neustále čerstvej vody
Štandardne dodávané nádrže: vertikálne - s objemom 24 a 35 litrov, alebo horizontálne, s objemom 24, 50, 60, 80, 100 litrov Štandardne dodávané nádrže: vertikálne - s objemom 24 a 35 litrov, alebo horizontálne, s objemom 24, 50, 60, 80, 100 litrov
 • V priestore medzi vakom a plášťom nádrže, je predfúkaný protitlak (o hodnotu 0,2bar=20kPa nižší, ako spodná hodnota tlak. spínača), ktorý zabezpečuje vytláčanie vody z vaku v čase, keď nie je v činnosti čerpadlo
 • Pravidelne kontrolujte každý mesiac správnu hodnotu predfúkaného protitlaku, skontrolujte aj tesnosť ventilku (pokles zistíte aj podľa toho, že sa výrazne skrátila doba zapínania čerpadla a cvakanie tlakového spínača)
 • nádrž môžete dofúkať bežným spôsobom, ako pneumatiku na aute
 • Časté zapínanie čerpadla (keď je malá nádrž, alebo nie je predfúkaná na určenú hodnotu), spôsobuje viac ako dvojnásobne vyšší odber prúdu a predčasné opotrebenie, až zničenie čerpadla a tlakového spínača
 • Najpredávanejšie nádrže na vodárňach pre domácnosť: 60 a 80 litrov
 • Pri výrobnom nastavení diferencie tlakového spínača výrobcom vodárne predstavuje množstvo vody vytlačenej z nádrže do zapnutia čerpadla až tretinu objemu nádrže: (napr. 24 litrová asi 6-8 litrov, 60 litrová asi 17-20 litrov, 80 litrová asi 25 litrov), z toho vyplýva väčší počet zopnutí pri 24 litrovej nádrži za minútu ! Napr. pri sprchovaní, či polievaní a počet zopnutí môže byť max. 40 krát za hodinu !!
 • Pri použití vertikálnej nádrže je potrebné túto vrchom odvzdušniť, aby sa dosiahli uvedené hodnoty (pozrieť návod k nádrži)
 • Vodáreň s nádržou treba umiestniť do miestností, kde nie nadmerne vlhko (napr. pivnice) a je možnosť pohodlne pravidelne dofúkať nádrž napr. malým kompresorom. Nie je vhodné ich umiestniť do šácht pri studni !
 • V prípade korózie a vážneho mechanického poškodenia treba nádrž nahradiť novou

Ako a kedy dofúkavať nádrž :

V rámci bežnej údržby vykonávanej prevádzkovateľom, je potrebné pravidelne dofúkať nádrž, na určený protitlak uvedený v návode a na výrobnom štítku:

 • minimálne štvrťročne a vždy, ak často spína čerpadlo
 • moderná nádrž je dvojpriestorová, s vymeniteľným gumovým vakom, vo vaku je čerpaná voda a medzi vakom a plášťom nádrže predfúkaný protitlak vzduchu (vytláča vodu v čase vypnutého čerpadla)
Tlakový zásobník - popis Tlakový zásobník - popis
 • Pokles protitlaku vzduchu v nádrži sa prejavuje častým spínaním čerpadla
 • dofúkať treba cez ventilku pod plastovou krytkou na nádrži, rovnakým spôsobom ako sa dofúkavajú pneumatiky na aute
 • odpojiť vodáreň od el. energie vytiahnutím el. zástrčky z el. zásuvky
 • uvoľniť tlak v rozvode vody otvorením najbližšieho kohúta
 • po chvíli manometer vodárne ukazuje nulový tlak v rozvode vody
 • odskrutkovať krytku ventilky na nádrži
 • skontrolovať automanometrom hodnotu protitlaku v nádrži
 • ak nie je dostatočný protitlak, dofúkať predfúkaný protitlak na stanovenú hodnotu –uvedené na štítku a v návode (0,2 bar pod nastavenú spodnú hodnotu tlakového spínača)
 • skontrolovať tlak automobilovým manometrom
 • skontrolovať, či ventilka neprepúšťa vzduch
 • vadnú ventilku vymeniť za originálnu autoventilku (krátky typ),nikdy nie bežnú dlhú ventilku (môže poškodiť vak !)
 • zatvoriť otvorený kohút v rozvode vody
 • zaskrutkovať krytku ventilky
 • zasunúť el. zástrčku do zásuvky el. energie
 • jednoduchšie možno skontrolovať dostatočné predfúkanie aj sledovaním intenzity spínania čerpadla a tým, že sa zistí klesajúci objem vytlačenej vody z nádrže
 • Ak totiž klesá hodnota protitlaku vzduchu medzi vakom a nádržou, zvyšuje sa množstvo vody v nádrži, dochádza k častejšiemu spínaniu čerpadla, pri absencii vzduchu môže byť frekvencia až zhruba sekundová, čo vydáva zvýšený hluk čerpadla (ktorý sa obvykle prenáša po potrubí do celého systému rozvodu vody ako neprirodzený zdroj hluku -cvakanie spínača a čerpadla) a upozorní prevádzkovateľa, že nie je niečo v poriadku
 • Samozrejme častejšie spínanie čerpadla a tlakového spínača spôsobuje aj ich nadmerné opotrebovanie !
 • pri absencii vzduchu v nádrži dochádza k pritlačeniu vaku tlakom vody o teleso nádrže so zvarmi a telesom ventilky, kde môže dôjsť k poškodeniu gumového vaku prepichnutím
 • kontrolovať pravidelne aj funkčnosť ventilky, podľa potreby ju vymeniť
 • manometer na vodárni ukazuje tlak vody, nie predfúkaný protitlak nádrže!
 • Bez uvoľnenia tlaku vody bod b). a c). sa nedá zistiť skutočný protitlak vzduchu
 • ak tečie voda cez ventilku, treba vymeniť poškodený vak nádrže
 • POZOR! Činnosť vodárne bez správne dofúkanej nádrže môže spôsobiť poškodenie čerpadla častým spínaním a taktiež predčasné prederavenie gumového vaku trením len na malej ploche!

Kontakt

Hľadáte predajcu vo vašom okolí, potrebujete poradiť alebo máte na nás otázku?

Radi vám pošleme zoznam predajcov, či poradíme a odpovieme na vaše otázky. Stačí vyplniť uvedený formulár a spätne vás budeme kontaktovať.